Home

Fotoboek

Voor/na

Gezondheid

Voeding

Gastenboek

Contact

Info


 

 

| Allergie || Gewrichten || Epilepsie || Hypothyreoidie || Diabetes || Vaccinaties |  

 

Vaccinaties

Vaccineren

Wanneer en hoe vaak?

 

De theorie achter vaccineren is het voorkómen van infectieziekten die veroorzaakt worden door organismen die het lichaam binnendringen, zich vermenigvuldigen, en tijdens hun levenscyclus ernstige en in sommige gevallen onherstelbare schade aanrichten aan organen en weefsels. Zelfs bij dieren met een sterk immuunsysteem kunnen infectie en beschadiging zo snel optreden, dat hun lichaam niet in staat is de binnengedrongen organismen te vernietigen. In gevallen waar de hond in zekere mate verzwakt is, zal het immuunsysteem de infectie niet kunnen bestrijden, waardoor de hond sterft, of als de infectie toch geëlimineerd wordt, verzwakken of sterven aan de gevolgen van onherstelbaar beschadigde weefsels.
Omdat het immuunsysteem sneller reageert op binnengedrongen organismen als het deze al eerder geëlimineerd heeft, wordt de theorie toegepast van het toedienen van een minimale hoeveelheid dode bacteriën of een verzwakt virus aan het lichaam, om zodoende een afweerreactie op te wekken, zonder de ziekte te veroorzaken.

Zoals we allemaal wel weten, worden in Nederland de pups voor het eerst gevaccineerd op een leeftijd van zes weken. Op deze leeftijd neemt de maternale immuniteit (=afweer die de pups van de moeder meekrijgen) langzaam af en dient overgenomen te worden door actieve immuniteit (=afweer door het eigen lichaam tot stand gebracht). Omdat er nog wel eens een reactie op kan treden tussen de maternale antistoffen die zich nog in het lichaam bevinden en de actieve afweerstoffen, wordt de pup de eerste keer gevaccineerd met een "speciaal" vaccin welke de maternale immuniteit kan doorbreken. We noemen dit vaccin veelal de puppy-inenting, welke de eerste actieve afweerstoffen tegen hondenziekte (distemper) en parvo (parvovirosis) moet opwekken.
Ongeveer drie weken daarna, als de pup negen weken oud is, volgt de vaccinatie tegen parvo en lepto (leptospirosis, of ook wel ziekte van Weil genoemd). Op de leeftijd van twaalf weken wordt de serie afgesloten met de coctail inenting. Deze cocktail bevat stammen van het parvovirus, leptospirosis, het distempervirus, het HCC virus (Hepatitis Contagiosa Canis, leverziekte), het coronavirus en in zekere mate para-influenza.

Tot voor kort werd verondersteld dat, na de eerste puppy-reeks, jaarlijks vaccineren met de cocktail noodzakelijk was om de actieve immuniteit op peil te houden. Onderzoeken hebben echter aangetoond dat de immuniteit tegen enkele infecties langer aanhoudt dan een jaar, soms wel enkele jaren. Sinds die ontdekking worden er diverse alternatieve inentingsschema's toegepast.
Het momenteel meest gebruikelijke schema is het ene jaar een cocktail inenting en het andere jaar alleen parvo/lepto. Vanwege het feit dat de lepto inenting maar kort werkzaam is (zo'n 6-9 maanden) en omdat deze ziekte voornamelijk in voorjaar, zomer en najaar voorkomt, is het verstandig de vaccinatie in het vroege voorjaar te laten toedienen. Indien dit niet mogelijk is en u in najaar of winter laat vaccineren, zou u kunnen overwegen een extra lepto inenting in het voorjaar te laten geven.

Er kunnen situaties voorkomen waarbij bovenstaand schema om een aanpassing vraagt. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing kunnen zijn bij honden die (langdurig) op corticosteroiden ('prednison') staan, die een auto-immuunaandoening hebben, of bijvoorbeeld aan epilepsie lijden. In zulke gevallen kunt u het beste met uw dierenarts overleggen wat voor uw hond het beste schema is.

De onderzoeken betreffende vaccineren zijn nog lang niet ten einde. Er is zelfs sprake van een geheel nieuw inentingsschema, welke gebaseerd is op de driejaarlijkse werking van de meeste vaccins, met uitzondering van leptospirose.
De kans bestaat dus dat binnen afzienbare tijd er maar driejaarlijkse gevaccineerd gaat worden.

Helemaal niet meer vaccineren, wat door sommigen nog wel eens wordt aangeraden, is erg risicovol. De ziekten waartegen gevaccineerd wordt, zijn nog steeds niet uitgeroeid en zolang dat niet het geval is, is voorkomen nog altijd beter dan genezen.

 

Copyright © TRIMSALON LOTHLÓRIEN. All rights reserved.

 


   


De trimsalon


Behandeling


Impressie


Reportage


Produkten
 


Onderwerp


Mijn hond